ECI Agora Project

ECI Agora Project

The ECI Agora project aims to facilitate the development of ECI services in the partner countries of Bulgaria, Romania, Slovakia, Poland and Hungary. The project will begin by collecting important research on the current state of play in each partner country and best practices in the field of ECI. To facilitate the provision of high-quality, community-based, person centered ECI services the project will develop a ‘toolbox’. This toolbox will provide practical guidance to help professionals and families develop successful models of good practice.

Following the creation of the toolbox the project will work with ECI services in their communities and provide training sessions, to support the toolbox’s implementation. ‘Roadshows’ will be held in each partner country to facilitate the development of ECI services at a national level and help to create ECI support networks.

The project, which is funded by the Velux Foundation will run for 28 months, from January 2018 to October 2020.

www.agora-eci.eu

Manifestum /Eurlyaid 2020

Kora gyermekkori intervenció Európában – Első lépések a befogadás (inklúzió) felé

A sajátos szükségletekkel rendelkező gyermekek számára kora gyermekkori intervenciós ellátást nyújtó szervezetek létrehozása és fenntartása mellett számos fontos érv szól. Ezen érvek feloszthatók etikai, fejlődéstudományi, gazdasági, illetve gyakorlati szempontok szerint.

Az elmúlt évtizedek fejlődésneurológiai, fejlődéspszichológiai kutatási eredményei, valamint gyakorlati tapasztalatai egyaránt rámutattak, hogy bár az emberi agy változásra való képessége a tanulás révén egész életünkben fennmarad, mégis ez a képesség legerősebb az első életévekben. A korai évekre tekinthetünk a „lehetőségek ablaka”-ként, a genetikai vagy környezeti tényezők következtében kialakult eltérő fejlődésmenet, illetve az idegrendszeri sérülések korrekciója szempontjából. ( Nelson , 2000; National Research Council and Institute of Medicine, 2000, Cunha et al., 2010; Heckman, 2000; Kershaw et al., 2009; Perez-Johnson & Maynard, 2007; Schonkoff & Phillips, 2000; Schweinhart, 2004).

Világossá vált, hogy a genetikai, élettani és környezeti tényezők folyamatos egymásra hatása kulcs szerepet játszik a fejlődésben. A környezeti tényezők közül elsődlegesen fontos a család, illetve a gyermek ellátásában résztvevő más kiemelt személyek. A korai gyermekkorban a tanulás fő színtere a család, ezt egészítik ki a kora gyermekkori programok, majd a gyermek növekedésével a közösségi színterek válnak egyre hangsúlyosabbá.

A kora gyermekkori intervenció etikai szempontú megközelítése foglalkozik a társadalom, a közösség felelősségével, a gyermek- és családjogok védelmével és biztosításával.

A fejlődéstudományi indokok kutatási bizonyítékokon alapulnak, amelyek a kisgyermekkori fejlődéssel foglalkoznak, beleértve a korai agyfejlődést (és annak sérülékenységét az elhanyagolás következtében), valamint a kisgyermekek fogékonyságát a tanulásra. A kutatások igazolták, hogy minél korábban kap a gyermek és családja támogatást, annál könnyebben alkalmazkodnak az őket érő tanulási, fejlődési kihívásokhoz. 

A gazdasági indokokat illetően a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a korai években befektetett erőforrások költséghatékonyak, mivel megelőzhetővé válnak ezáltal a későbbi életévekben szükséges költségesebb beavatkozások, „kármentés”.

A gyakorlati tapasztalatok is alátámasztják a koragyermekkori intervenció előnyeit és fontosságát fogyatékos vagy megkésett fejlődésű gyermekek esetében. A bizonyítékokon alapuló „jó gyakorlat” alkalmazása a korai fejlesztésben mind rövid, mind hosszú távon pozitívan befolyásolja a gyermek és a család funkcióját és adaptációját.

A politikai és pénzügyi intézkedések esetében alapul kell venni ezeket az megfontolásokat. Részletes irányelvekre van szükség, melyek meghatározzák, hogy milyen szolgáltatásokat és hogyan kell nyújtani, hogy az hatékonyan segítse a rászoruló gyermekeket és családjukat.

A koragyermekkori intervenciós kutatások és gyakorlati tapasztalatok tanulságai:

  1. Családközpontú megközelítés

A kora gyermekkori intervenciós szolgálatok célja a családok és azon segítők támogatása, akik által a gyermekek természetes környezetükben tudják a szükséges képességeket elsajátítani, napi tevékenységeikben aktívan részt venni, és kapcsolatot építeni a számukra fontos személyekkel. A családközpontú megközelítés sajátos módja a segítségnyújtásnak, mely magába foglalja az olyan értékekhez és elvekhez való ragaszkodást, mint a családtagok méltóságának tiszteletben tartása, a családtagok tájékoztatása, hogy ez alapján hozhassanak döntéseket, a családtagok erősségeinek elismerése és erre való építkezés, a családtagok aktív részvétele a kora gyermekkori intervencióban, és a támogatásoknak a család által meghatározott prioritásokhoz való illesztése.

  1. A szolgáltatások összekapcsolása

A szolgáltatások szétdaraboltsága gátolja a kapacitásoknak a gyermekek és családok támogatása érdekében történő hatékony felhasználását. Elengedhetetlen az ágazatok közti együttműködés, az egészségügy, az oktatás, és a szociális ellátás intézményei közt. A fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik által tapasztalt problémák komplexitása a különböző szolgálatok közti koordinációt és interdiszciplináris látásmódot teszi szükségessé.  Az olyan rendszer, amely ezrével kínál fel különböző szolgáltatásokat és szakembereket, csak a szükségtelen stresszt növeli a családok életében.

  1. Befogadás (inklúzió) és természetes környezet

A segítő szolgálatoknak a gyermek természetes környezetéhez kell illeszkednie annak érdekében, hogy elősegítsék a gyermek és a család beilleszkedését, önellátását és a beavatkozások folyamatosságát. A természetes környezet sokrétű tanulási élményt biztosít mind a családban, mind a közösségekben (bölcsőde, óvoda). A kora gyermekkori intervenció feladata, hogy a szükséges támogatást a gyermek napirendjéhez, napi elfoglaltságához illessze, így elősegítve gyermekek minél teljesebb részvételét a tanulási folyamatokban.

Források és további információ:

– https://www.eurlyaid.eu/eurlyaid-publications/

– https://indd.adobe.com/view/ce456704-8e75-46a4-a7e6-700b024ed409

– Early Childhood Intervention in Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Slovakia:

A situation analysis based on the Developmental Systems Model

https://www.agora-eci.eu/recourses/

Óbudai Intézet

1039 Budapest,
Medgyessy F. utca 3.
tel/fax: +36 (1) 243-8595
gezenguz@gezenguz.hu

Cseppek Háza
Központi Intézet

2011 Budakalász,
Sport utca 3.
tel: +36 (26) 546-327
gezenguz@gezenguz.hu

Győri Intézet

9025 Győr,
Liget utca 1.
tel: +36 (96) 439-115

gyor@gezenguz.hu

Salgótarjáni Intézet

3100 Salgótarján,
Március 15. út 34.
tel: +36 (20) 431-6958
salgotarjan@gezenguz.hu

Budafoki Intézet

1222 Budapest,
Tolcsvai utca. 7.
tel: +36 (20) 507-5027

budafok@gezenguz.hu

Adószám: 19650823-1-41      Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000411-38110018