Koordináció és egyensúlyfejlesztés csoportosan

Az életkornak megfelelő mozgások eléréséért

Csoportos mozgásterápia óvodás korúaknak

A csoportos mozgásfinomító tornát azoknak a gyermekeknek ajánljuk, aki mozgásukban ügyetlenek, sokat esnek, mozgásukban bizonytalanok.

Délutáni foglalkozásaink elsődleges célja a koordináció és az egyensúly fejlesztése. A változatos, ritmusos feladatokon keresztül a gyerekek szinte észrevétlenül fejlődnek, a könnyen értelmezhető és önállóan végrehajtható feladatokkal mentális érésüket is elősegítjük, mindezt olyan formában, hogy a foglalkozásokat élményként élik meg. A foglalkozások hosszútávú célja az életkornak megfelelő mozgások elérése és magasabb szintre emelése

A foglalkozások során ritmusos mondókákkal, énekkel kísért mozgásokkal, változatos színes ügyességfejlesztő eszközökkel fejlesztjük a gyermekek egyensúlyát, koordinációját, izomerejét, testtudatát, kézügyességét. A mozgásfejlesztés mellett a csoporton hangsúlyt fordítunk a vizuális és auditív észlelés, a térérzékelés a téri orientáció fejlesztésére is.

A csoportos közeg lehetőséget nyújt a szociális interakciók, a kommunikáció fejlesztésére is csapatjátékokon és közös feladatokon keresztül.

A foglalkozások kis létszámú csoportokban, szakember vezetésével zajlanak, ahol figyelmet fordítunk az egyénre szabott korrekcióra. A gyermekek önállóságát fokozatosan növelve szeretnénk elérni, hogy már a 3-4 évesek is néhány közös alkalom után szülők nélkül vegyenek részt az órán.

Ahogy egyre nagyobbak lesznek a gyerekek, úgy fokozatosan egyre összetettebb feladatokat kapnak, amelyek célja a feladattartás, a több irányú figyelem, az emlékezet, sorrendiség, a ritmustartás, a tempóváltások kialakítása. Mindezzel segítjük a helyzetfelismerési és problémamegoldó képességeik kibontakozását.

Az érintett gyermekek terápiájában a különböző terápiás és fejlesztő eljárások egymásra épülnek. A gyermek diagnózisától függően a családok először gyakran egyéni terápián vesznek részt, és a későbbiekben, amikor a gyermek fejlődésében erre igény mutatkozik, csatlakoznak a csoportos mozgásterápiás foglalkozásokhoz. A különböző terápiás és fejlesztő eljárások így egymásra épülve hatékonyabb eredményt biztosítanak.

Óbudai Intézet

1039 Budapest,
Medgyessy F. utca 3.
tel/fax: +36 (1) 243-8595
gezenguz@gezenguz.hu

Cseppek Háza
Központi Intézet

2011 Budakalász,
Sport utca 3.
tel: +36 (26) 546-327
gezenguz@gezenguz.hu

Győri Intézet

9025 Győr,
Liget utca 1.
tel: +36 (96) 439-115

gyor@gezenguz.hu

Salgótarjáni Intézet

3100 Salgótarján,
Március 15. út 34.
tel: +36 (20) 431-6958
salgotarjan@gezenguz.hu

Budafoki Intézet

1222 Budapest,
Tolcsvai utca. 7.
tel: +36 (20) 507-5027

budafok@gezenguz.hu

Adószám: 19650823-1-41      Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000411-38110018