Tervezett és koordinált fejlesztő foglalkozások

a tanulási nehézség veszélyeztetettség korai felismerésére és megelőzésére

Pedagógiai-gyógypedagógiai ellátás

DSCF2378

Az alapítványunk ellátásában már a legkorábbi életkorban áthatja a gyermekekkel való foglalkozást a pedagógiai/gyógypedagógiai figyelem. Ilyenkor még a mozgáson, észlelésen, később pedig a gyermekek életkorának megfelelő játékokon keresztül valósul meg a fejlesztés. A pedagógiai foglalkozások alapja a gyerekek meglévő képességének feltérképezése, kibontakoztatása, új képességek előhívása játékos, életre nevelő, praktikus feladatokkal. A pedagógiai ellátás végigkíséri a gyermekek és a család útját a csecsemő kortól egészen az óvodába, iskolába kerülésig.

Intézményünk nagy hangsúlyt helyez a prevenciós munkára, a beszédproblémák, a tanulási nehézség veszélyeztetettség korai felismerésére és megelőzésére. A neurológus javaslatára, szülők kérésére a súlyosabb fejlődésbeli elmaradást mutató, speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek terápiája egyéni vagy kiscsoportos keretek között történik. Az óvodai és az iskolai beilleszkedés, előmenetel és sikeresség nagymértékben függ a tervezett és koordinált fejlesztő foglalkozások eredményességétől.

Terápiáink óvodások számára

Komplex képességfejlesztés

Az olvasás, írás és számolás elsajátításához szükséges részképességek gyengeségét, fejlődésbeli elmaradását mutató gyermekeknél végezzük ezt a terápiát, amely magában foglalja a megismerő funkciók (figyelem, emlékezet, észlelés, gondolkodás) fejlesztését is játékos formában.

Diszlexia, diszkalkulia prevenció

Az olvasási, illetve számolási zavar veszélyeztetettség tüneteit mutató gyermekek számára – a megelőzés céljából tartott – foglalkozásokon az érintett területek intenzív fejlesztése folyik.

Mozgásfejlesztés

A megkésett, és/vagy eltérő mozgásfejlődésű gyerekek szenzomotoros funkcióinak fejlesztése, a nagymozgások, rugalmasság, egyensúly, a mozgáskoordinációt megalapozó és fejlesztő gyakorlatok által. A szenzomotoros fejlesztés elősegíti az idegrendszer érését.

Grafomotoros fejlesztés

Általában nagycsoportos óvodások számára szervezzük a kézügyesség, a szem-kéz koordináció fejlesztése, az írásmozgások megalapozása céljából.

Megkésett beszédfejlődésű gyerekek terápiája

Logopédusaink a három éves korukban még nem beszélő gyerekek számára biztosítanak beszédindító terápiát, melynek fontos része a szülők számára összeállított beszédkésztető technikák elsajátíttatása is.

Óbudai Intézet

1039 Budapest,
Medgyessy F. utca 3.
tel/fax: +36 (1) 243-8595
gezenguz@gezenguz.hu

Cseppek Háza
Központi Intézet

2011 Budakalász,
Sport utca 3.
tel: +36 (26) 546-327
gezenguz@gezenguz.hu

Győri Intézet

9025 Győr,
Liget utca 1.
tel: +36 (96) 439-115

gyor@gezenguz.hu

Salgótarjáni Intézet

3100 Salgótarján,
Március 15. út 34.
tel: +36 (20) 431-6958
salgotarjan@gezenguz.hu

Budafoki Intézet

1222 Budapest,
Tolcsvai utca. 7.
tel: +36 (20) 507-5027

budafok@gezenguz.hu

Adószám: 19650823-1-41      Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000411-38110018